Študenti se bodo v okviru predmeta naučili, kaj so mikrobi, kaj potrebujejo za rast, kako preprečimo njihovo rast in razmnoževanje (dezinfekcija). Razpravljali bomo o nastanku novih vrst mikroorganizmov in kaj hitra evolucija mikroorganizmov pomeni za človeka. Podane bodo tudi osnove uporabne mikrobiologije, kje uporabljamo mikroorganizme za pripravo mikrobnih produktov v industriji.

Spletna učilnica za preglednejšo komunikacijo med člani poslovno-komunikacijskega aktiva.