Učilnica je namenjena izmenjavi informacij za vse zaposlene na TŠC-ju

Tu najdete ponudbo izobraževanja na TŠC
Aktiv informatikov
Učilnica je namenjena podpori za delo z nadarjenimi dijaki na SPLŠ in ERŠ