Spletna učilnica namenjena vsem dijakom Biotehniške šole. 

V njej se bodo objavljale informacije, ki se tičejo vseh dijakov. Za začetek povezava do proslave, nato ankete, itd.

Spletna učilnica namenjena dijakom, ki bivajo v dijaškem domu v Šempetru.

Osnovni pojmi iz sadjarstva
Razmnoževanje sadnih rastlin
Uspevanje različnih sadnih vrst glede na temperature in pH
Razmnoževanje sadnih rastlin in tipi sadik
Podlage
Gojitvene oblike
Opora, pokrivanje proti toči in pokanju plodov
Mehanizacija v sadjarstvu in vinogradništvu v povezavi z načrtovanjem medvrstne razdalje, širine obračališč, poti, vzdrževanjem brežin
Analiza tal in založno gnojenje
Izdelava teras, poti, rigolanje, odvajanje vode in drenaža
Zeleno gnojenje, ograje
Sajenje in gojenje prvo, drugo leto in zatravitev
Namakanje – osnovni pojmi in načini namakanja
Izračun potreb po vodi in namakanje različnih sadnih vrst
Zaščita pred pozebo – osnovni pojmi
Načini zaščite – pasivni, aktivni
Izvajanje zaščite in izkušnje z njim