Učilnica je namenjena podpori pri pripravi dijakov na poklicno maturo na TŠC Nova Gorica