učilnice za podporo aktivnostim MIC-a

V okviru Učno izdelovalnega laboratorija želimo spodbuditi zavedanje dijakov o pomembnosti področja energetike in vzpostaviti sodelovanje s podjetji v lokalnem prostoru, ki se te problematike zavedajo in iščejo nove rešitve oziroma optimizacijo obstoječih sistemov. Vabimo dijake, ki želijo izzive na področju trajnostne energetike proaktivno reševati in iščejo priložnost za uresničitev.