Spletna učilnica za učence devetega razreda OŠ Solkan, tretji nivo. Namenjena je pospeševanju različnih oblik komunikacije v angleškem jeziku, ki jih omogoča e-učilnica Moodle.