V programu udeleženci dobijo vpogled v možnosti uporabe UI pri svojem delu.  Iz podatkov, zbranih iz različnih virov (poslovni podatki, socialna omrežja, podatki SURS,…), izluščijo pomembne podatke za nadaljnjo analizo. Podatke znajo opisati in predstaviti. Izdelajo modele strojnega učenja in uporabijo izdelane modele pri napovedovanju.