UČNA PRIPRAVA

 

1.      TM – TEHNIK MEHATRONIK

CILJI:

Dijaki spoznajo teoretične vsebine športa skozi vprašanja in poiščejo odgovore na svetovnem spletu. Dijaki se seznanijo z zgodovino športne discipline in z nekaterimi pomembnimi športniki iz discipline iz katere opravljajo kviz.

Od dijakov pričakujemo samostojno in samoiniciativno brskanje po spletu in iskanje pravilnih odgovorov. Pričakujemo, da bodo z dodatnimi teoretičnimi znanji ter s tem, ko se seznanijo z zgodovino in velikani športne discipline dobili razširjen pogled v športno disciplino.

 

Dijaki morajo poiskati pravilne odgovore na zastavljena vprašanja v kvizu iz posamezne športne discipline. Nekateri odgovori so bili podani med samim poukom športne vzgoje, druge pa morajo poiskati na svetovnem spletu.


Spletna zbornica Strojne, prometne in lesarske šole